“(…) Sve scene su visoko poetske, pozorišno maštovite i vrlo, vrlo sugestivne. Veliki rad cele ekipe saradnika autorke i performerke Sanje Krsmanović Tasić, umnogome se isplatio. Blagost i ljudska toplina koji daju osnovn i ton cele predstave, pravi je način duboke POBUNE protiv nasilja i smrti, koju treba da sugeriše ovaj značajan poduhvat. Autorka je pokazala i veštinu i darovitost u izboru sredstava izraza, ali najvažnije je što je svojim plemenitim delom približila hrabri i tragični lik Dade Vujasinović publici i stvorila neizbrisiv spomen ovoj hrabroj i tragičnoj mladoj ženi, koja je platila mnoge račune vremena u kome je iskušavala sile mraka u kome je nestala. Zahvaljujem na ovakvom radu i čestitam na moralnom i umetničkom stavu autorke. BRAVO!”

Goran Cvetković, Radio Beograd, 8.04.2014. štampano u Novom Magazinu i BETON-u  


(…) All the scenes are highly poetic, theatrically full of imagination and extremely suggestive. The great work of all the collaborators of the author and performer Sanja Krsmanović Tasić, has been rewarded a thousand fold. Gentleness and human warmth that give a special tone to the whole performance, are a true path of a deep REBELLION against violence and death, that is imposed by this important accomplishment. The author has demonstrated skill and gift in the choice of the means of expression, but the most important part is that she has , with her noble work, drawn closer the brave and tragic character of Dada Vujasinovic and has created for the audience an inerasable testimony of this young women, that paid the price of a time in which she was testing the forces of darkness into which she disappeared. I am thankful for this work and I congratulate the moral and artistic statement of the author. Bravo!“

Goran Cvetković, Radio Beograd, 8.04.2014.Printed in Novi Magazin and BETON