U Bitef teatru izvedena je predstava “Sestre po oružju” Sanje Krsmanović Tasić, koja je ostavila snažan utisak neobičnog, jedinstvenog pristupa istraživačkog projekta. Glumci sa Novog Zelanda i iz Beograda ispričali su nam ukrštenu priču o Prvom svetskom ratu kroz dokumentarizam i lične istine. Istorijski trenutak u Srbiji oživljava lik ratnice Sofije Jovanović, koju igra njena praunuka Anastasia Tasić. Veoma spontano odvijaju se sudbinske priče o ženama, o običajima i sve se prožima u završnoj sceni fusnota, kada publika postavlja pitanja i dobija odgovore aktera.“

Nela Antonovic “DANAS”


In BITEF Theatre the performance “Sisters in Arms” directed by Sanja Krsmanovic Tasic was performed, and left a strong impression of an unusual, unique approach to a research project. Actors from New Zealand and Belgrade told us the intervened story about World War One through documentarism and personal histories. The historical moment in Serbia is brought to life by the character of Sofija Jovanovic played by her own great granddaughter. In a most spontaneous way fatal stories about women and customs, and all is condensed in the last scene of endnotes, where the audience asks questions and gets answers of the performers.”

Nela Antonovic “Danas”, Bitef Polyphony, Belgrade