ŠAP

Hleb teatar i Rekonstrukcija ženski fond vas pozivaju na
ŠAP – Školu aktivističkog performansa.

ŠTA JE ŠAP?
ŠAP je ciklus radionica namenjen sadašnjim i budućim aktivistkinjama/aktivistima i umetnicama/umetnicima.

GDE SE SE ODRŽAVA?
Kulturni centar Magacin (MKM) u ulici Kraljevića Marka br 4

KO VODI RADIONICE?
Radionice će voditi umetnica i aktivistkinja Sanja Krsmanović Tasić, zajedno sa umetnicima Hleb teatra. Radionice će se odvijati tokom meseca septembra i oktobra, i besplatne su za učesnike.
Počevši od osvešćivanja i artikulisanja tema i gorućih problema koje se tiču učesnica/učesnika ali i svih nas, radionice će aktivistkinjama/aktivistima i umetnicama/umetnicima pružiti znanja i veštine performativnog nastupa, rad i razvijanje tehnika tela i glasa, kao mentorsku podršku u kreiranju akcija i performansa. Završnica ciklusa radionica će se realizovati u vidu javne prezentacije.