Dani Smiljane Mandukić


2018

Manifestacija i projekat Dani Smiljane Mandukić u produkciji I organizaciji Udruženja Umetnička Utopija pokrenut je 2017 godine i nastavljen 2018 godine sa ciljem da se javnosti u Srbiji bliže predstavi život i delo ove umetnice.

Foto: Lidija Antonović
Foto: Lidija Antonović

Smiljana Mandukić je bila istaknuta balerina, pedagoškinja, koreografkinja i jedna od pokretačica savremene igre u Srbiji. Rođena je 1908. u Beču, a u Beogradu umrla 1992, nakon bogate igračke i koreografske karijere. Osnivačica je Beogradskog savremenog baleta Smiljane Mandukić.

Manifestacija i projekat Dani Smiljane Mandukić je važan za sve aktere izvođačkih umetnosti, potreban pre svega zbog edukacije novih naraštaja o ličnosti i delu ove važne koreografkinje, ali i zbog arhiviranja, digitalizovanja i čuvanja od zaborava važnog segmenta istorije i tradicije srpske umetničke igre, kao i zbog vidljivosti i podrške aktuelnim i budućim domaćim umetnicima, igračima i koreografima savremene igre.

Cilj projekta je podsećanje na život i delo Smilje Mandukić, na njenu ulogu i značaj u etabliranju savremene igre kod nas, ali i preispitivanje i kritički osvrt na položaj i situaciju savremene igre u Srbiji u 21. veku, na situaciju savremenih i samostalnih umetnika iz oblasti plesa onda i sad.

Projekat Udruženja Umetnička Utopija I Hleb Teatra je podržan od Ministarstva kulture i informisanja a partneri na projektu su: Udruženje baletskih umetnika Srbiji, Institut za umetničku igru, Opština Stari Grad, UK Parobrod, i mnogi drugi.

 2017

PDF KNJIŽICA

U junu mesecu održava se Manifestacija i prezentacija projekta „Dani Smiljane Mandukić“, slaveći njen život i delo, i obeležavajući 25 godina od smrti ove velike koreografkinje, jedne od začetnica savremene igre na našim prostorima. Bogati program koreografija, umetničkih večeri, simpozijuma, okruglih stolova, prikazivanja arhivske građe, snimaka intervjua kao i koreografija Smiljane Mandukić (1908-1992) će se odigrati u više prostora, koji su sami bili mesto rada i delovanja ove velike umetnice: u Narodnom pozorištu u Beogradu, Umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, Zadužbini Ilije M. Kolarca, UK Parobord, kao i Opštini Stari Grad.

IMG_7636
Foto: Lidija Antonović

Manifestacija i projekat „Dani Smiljane Mandukić“ je važan za sve aktere izvođačkih umetnosti, potreban pre svega zbog edukacije novih naraštaja o ličnosti i delu ove važne koreografkinje, ali i zbog arhiviranja, digitalizovanja i čuvanja od zaborava važnog segmenta istorije i tradicije srpske umetničke igre, kao i zbog vidljivosti i podrške aktuelnim i budućim domaćim umetnicima, igračima i koreografima savremene igre.

Cilj projekta je podsećanje na život i delo Smilje Mandukić, na njenu ulogu i značaj u etabliranju savremene igre kod nas, ali i preispitivanje i kritički osvrt na položaj i situaciju savremene igre u Srbiji u 21. veku, na situaciju savremenih i samostalnih umetnika iz oblasti plesa onda i sad. Podsećamo, da je osamdesetih godina Muzička omladina Beograda, pored koncerata klasične muzike i baleta, organizovala i koncerte Beogradskog savremenog baleta Smiljane Mandukić, na kojima su beogradski srednjoškolci bili obavezni da prisustvuju, time ih senzibilišući za savremenu umetničku igru.

Želimo da podsetimo na značaj i uticaj rada Smiljane Mandukić kao plesačice, koreografkinje i pedagoškinje savremene igre koja je, uprkos mnogim preprekama, istrajala u svojoj misiji stvaranja i popularizovanja savremene igre kod nas. Život je provela na opštini Stari Grad, poslednje decenije u malom stanu na trgu Nikole Pašiće, gde je postavljena i plaketa sa njenim likom. Iznedrila je mnoge značajne stvaraoce na polju savremene izvođačke umetnosti. Od 2012 godine nagradu koju svi igrači savremene igre priželjkuju je Nagrada „Smiljana Mandukić“ koju dodeljuje Udruženje baletskih umetnika Srbije.

Projekat će se održati u Beogradu u periodu od 04.06. – 18.06.2017 godine. Svečano otvaranje manifestacije „Dani Smiljane Mandukić“, će se odrzati kao deo Festivala koreografskih minijatura, 04.06. u Narodnom Pozorištu na sceni „Raša Plaović“ plesno pozorišnim delom „Smiljana Mandukić – esej u pokretu“, čiji koncept režiju i dramaturgiju potpisuje Sanja Krsmanović Tasić (Hleb Teatar), autorka projekta „Dani Smiljane Mandukić“. U okviru ovog „Plesnog eseja“ biće prikazane koreografije značajnih učenica Smiljane Mandukić, Katarine Stojkov Slijepčević, Nele Antonović, Svetlane Đurović i Olivere Stanojević Mitrović. U programu će igrati i dobitnici nagrade Smiljane Mandukić, Ana Ignjatović Zagorac, Milica Pisić, Nikola Tomašević, Ivana Savić kao i Dejan Kolarov. Biće prikazani arhivski snimak koreografije „Ćele kula“ Smiljane Mandukić. U dramsko-plesnim scenama će učestvovati nemački glumac Udo Weigand, kao i mlada igračica i glumica Jovana Mihić. Pored svečanog otvaranja, manifestacija obuhvata i razgovor o knjizi „Govor tela“, projekcije televizijskih filmova o Smiljani Mandukić, prezentacija naučnih i stručnih radova o savremenoj igri kao i simpozijum „SAVREMENA UMETNIČKA IGRA NEKAD I SAD“ koji će se održati 17.juna 2017. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca. Programski odbor projekta čine Milica Zajcev, Dubravka Maletić i Katarina Stojkov Slijepčević

Ovaj prvi projekat Udruženja Umetničke Utopije je podržan od Ministarstva kulture i informisanja a partneri na projektu su: Institut za umetničku igru, Udruženje baletskih umetnika Srbije, Narodno pozorište, Kolarčeva zadužbina, teatar Mimart, Opština Stari Grad, UK Parobrod, Umetnički paviljon“ Cvijeta Zuzorić“, Studio „Perpetuum dance”  i mnogi drugi.

Advertisements