Mater Terra Festival

Međunarodna organizacija IDEA-International Drama/Theatre and Education Association, čiji je Centar za dramu u edukaciji i umetnosti-CEDEUM nacionalni centar, slavi dan obrazovanja iz oblasti drame i pozorišta u novembru. Dvedesetog novembra je dan obeležavanja donošenja Deklaracije o pravima deteta. U želji da praktično, uz decu, mlade i dramske pedagoge proslavimo ova dva značajna datuma, osnovali smo Festival MATER TERRA (lat. “majka zemlja” ), pozorišni Festival koji promoviše nove modele susreta i Festivala koji nisu zasnovani na takmičenju i poređenju, već na saradnji, solidarnosti i daljem razvoju i usavršavanju.

Predstave festivala imaju zadatak da se bave temama iz oblasti ekologije i ekologije duše, i to je jedini uslov za učešće, osim zahteva da su učesnici deca i mladi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.


NOVI Magazin – članak Sanje Krsmanović Tasić 

NOVI Magazin – o festivalu


Ekologija duše” je nova kovanica koji određuje teme predstava, na predlog umetničke direktorke Festivala, Sanje Krsmanović-Tasić, i podrazumeva zdrave i razvijene međuljudske odnose, otvorenost i prihvatanje drugog i drugačijeg, razvijanje empatije i aktiviranje solidarnosti i podrške.

Festival je zamišljen kao mesto razmene, predstavljanja rada dramskih sekcija i grupa i mogućnost stručnih saveta za sve one učitelje, nastavnike, umetnike i dramske pedagoge koji, veruju da dramski procesi i samo pozorište mogu pozitivno da utiču na lični razvoj mladih i dece, kao i razvoj društva i sveta u kome živimo. Festival je nekompetativan i ideja je da služi kao mesto za podršku i stručno usavršavanje pedagoga dramskih grupa i studija. Tokom festivala, nakon svakog bloka predstava održavaju se razgovori gde mladi učesnici, njihovi nastavnici i dramski pedagozi, publika, roditelji,kao i stručni tim festivala razmenjuju mišljenja o predstavama, daju komentare i otvoreno razgovaraju o procesima i problemima.

One thought on “Mater Terra Festival”

  1. ovaj festival mater tera treba pogledati na festivalu zajedno sa per artom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s