Misija

Hleb teatar je umetnički projekat i trupa sastavljena od multidisciplinarnih umetnika-aktivista različitih generacija koje povezuje strast ka izvođačkoj umetnosti, u domenu teatra i umetničke igre,u procesnom/ istraživačkom pozorištu i temama koje su provokativne i društveno-politički angažovane. Muzika, vizuelna umetnost, umetnička igra, fizički teatar, performans, poezija  su veštine i sredstva koja koristimo u kreiranju predstava koje za nas imaju osvešćujući i pre svega isceljujući karakter. Hleb teatar je takođe posvećen umetničkoj edukaciji kroz radionice i projekte, smatrajući formiranje mladih umetnika jednom od svojih osnovnih misija. Kroz međunarodnu saradnju, koprodukcije i delovanje na međunarodnoj sceni želja nam je da povežemo kulturu i angažovanu produkciju i umetnike naše zemlje sa svetom. Organizujući gostovanja I radionica naših kolega iz sveta, otvaramo mogućnost umetničkog usavršavanja, razmene i saradnje umetnika iz naše zemlje  i nas samih.

Predstave, pored maternjeg, izvodimo na engleskom i španskom jeziku.