#nisamkamen

Kampanja NISAM KAMEN se sastoji od niza umetničkih akcija koji uključuju performanse, video klipove, muzičke spotove i otvorene dijaloške platforme sa ciljem senzibilizacije i aktivacije dece i mladih kod slučajeva nepravde, vršnjačkog nasilja i diskriminacije. Kampanja je prateći deo predstave REČI OD KAMENA, mjuzikla o odrastanju devojke Milice, u potrošačkom društvu punom socijanih nepravdi, diskriminacije i vršnjačkog internet nasilja.

Kampanju, u koju su uključeni mladi beogradskih osnovnih i srednjih škola, realizuju umetnici i saradnici Hleb Teatra i Udruženja Umetnička Utopija, a podržana je od strane programa Specijalni fokus organizacije Rekonsrukcija ženski fond.