ŠAP


Škola aktivističkog performansa

Ciklus radionica namenjen sadašnjim i budućim aktivistkinjama/aktivistima i umetnicama/umetnicima

Počevši od osvešćivanja i artikulisanja tema i gorućih problema koje se tiču učesnica ali i svih nas, radionice će aktivistkinjama i umetnicama pružiti znanja i veštine performativnog nastupa, rad i razvijanje tehnika tela i glasa, kao mentorsku podršku u kreiranju akcija i performansa. Završnica ciklusa radionica će se realizovati u vidu javne prezentacije.