Udruženje Umetnička Utopija

Aprila 2016. članovi Hleb Teatra osnivaju i registruju u APR-u Udruženje Umentička Utopija, zvanično udruženje koje će predstavljati njih, njihove saradnike i mlade umetnike okupljene oko njihovih projekata.

logo-uuu
Udruženje Umetnička Utopija

Evo dela statuta koji govori o našim ciljevima:

Istraživanje i kreiranje  novih oblika umetničkog stvaralaštva i obrazovanja iz oblasti scenske, vizuelne i filmske umetnosti i popularizacija ovih delatnosti u  javnosti.
Promocija, unapređenje i zaštita  ljudskih prava i sloboda , i to pre svega ženskih, dečijih, manjinskih i prava marginalizovanih i ranjivih grupa.
Razvoj ekološke svesti kroz umetničke, kulturne, obrazovne  akcije i organizaciju seminara, radionica, festivala i drugih manifestacija.
Razvoj i promocija multidisciplinarnih umetničkih praksi.
Podsticanje istinskog poštovanja različitosti i ravnopravnosti u društvu.
Afirmacija vrednosti građanskog društva i ljudskih prava kroz umetnost i kreativno izražavanje.
Podsticanje inkluzije omladine i marginalizovanih grupa u društvo primenom neformalnog obrazovanja.
Stvaranje modernog kulturno-edukativnog centra za savremenu umetnost u cilju promocije i prezentacije kvalitetnih dela nezavisne umetničke scene.

Dosadašnje iskustvo u produkciji i organizaciji članova Umetničke Utopije:

 • Ko-produkcija i organizacija projekta „Razočarana nada“ i predstave „Doček“ (2015/2016) (Hleb Teatar, Pekarna Magdalenske Mreže i Bitef)
 • Koprodukcija i organizacija projekta „Žene na frontu“, prve novozelandsko srpske ko-produkcije koja je rezultirala predstavom „Sestre po oružju“ (2014.) (AKE AKE Teatar i Hleb Teatar kroz UDUS)
 • Produkcija i organizacija predstave i istraživačkog projekta „O savesti-esej u pokretu o Dadi Vujasinovic“.(Hleb Teatra kroz UDUS)
 • Organizacija 16. i 17. Bitef Polifonije (2015. i 2016.) pratećeg programa Bitef-a. (nosilac projekta Cedeum i Bitef)
 • Osnivanje, organizacija i produkcija Prvog, Drugog i Trećeg Mater Terra Festivala (2014, 2015, 2016 godine) (Nosilac projekta Cedeum)
 • Članovi organizacionih timova DAH Teatra Centra za pozorišna istraživanja za međunarodne Festivale:
 • Prenošenje plamena (2011)
 • Trajanje i transformacija (2001)
 • Festival radionica (1996)
 • Umetnost spašava život (1994)
 • Produkcija i organizacija projekta AKAVA SEM AMEN-OVO SMO MI sa romskom i srpskom decom (2004-2005) (nosilac Dah Teatar Centar za pozorišna istraživanja, autorka projekta Sanja Krsmanović Tasić)
UDRUŽENJE UMETNIČKA UTOPIJA -UUU
Adresa: Ratka Mitrovića 145, Beograd
Matični broj: 28202148
PIB: 109487032
Račun: 205-0000000232700-97
Komercijalna banka AD Beograd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s